Är Bitcoin en bra betalform vid spel på online casino?

I takt med att denna text utformas så har Bitcoin rest sig i form av en jätte med målet att på allvar utmana de traditionella fiat-valutorna. Kryptovalutan har i och med sin snabba framfart bidragit till att bankerna blivit tvingade att ändra sitt förhållningssätt till det hela.

Det var dock inte länge sedan som användningen av Bitcoin hos både svenska och utländska online casinon ansågs som något ogenomförbart och betraktades som en avlägsen dröm för alla de svenska gamblers med Bitcoin innehav.

Idag så är situationen annorlunda där användningen av Bitcoin hos online casinon utan svensk licens praktiskt taget välkomnas med öppna armar. Faktum är att antalet spelsidor vilka idag erbjuder möjligheten till att nyttja Bitcoin som ett led i att finansiera spelandet växer för varje dag som går!

Som ett led i att förse dig med mer information kring ämnet i fråga, men även diskutera huruvida även du bör nyttja Bitcoin som en form av betalningsform vid online gambling så kommer vi ägna resten av denna artikel åt att belysa det hela mer ingående.

Uppkomsten av Bitcoin i form av en utmanare till fiat-valutorna

Även om man har kännedom om när Bitcoin började erbjudas till den breda allmänheten (under 2009) så är det fortfarande skrivet i stjärnorna vem eller vilka som utgör den sanna fadern till världens största kryptovaluta.

Det man dock vet med säkerhet är att en akronym vid namn Satoshi Nakamoto officiellt uttalade sig i form av den sanna skaparen av Bitcoin. Huruvida det hela handlar om en specifik individ eller en grupp av likasinnade är dock något som återstår att besvara.

Även om kryptot lanserades under 2009 så började Bitcoin användas aktivt först under maj 2010 då en icke-namngiven person betalade hisnande 10 000 Bitcoin för hemleverans av två pizzor!

Räknat på dagens Bitcoin-kurs så skulle individen i fråga ha råd med att bjuda hela Sveriges befolkning på en familjepizza, flera gånger om och ändå ha ett betydande antal Bitcoin kvar i sitt ägo!

Även om Bitcoin är en komplex och tekniskt avancerad skapelse så räcker det för gemene man att ha kännedom om det faktum att Bitcoin Bygger på en blockkedja, något som i sin tur innebär att det inte är möjligt för en maliciös användare att ta del av den information som överförs mellan två parter.

Vilka är de främst positiva aspekterna med att nyttja Bitcoin för spel på online casino utan licens?

En intressant anekdot i sammanhanget är att online casinon utgjorde en av de första aktörerna vilka på allvar börja erbjuda möjligheten till att använda sig av kryptovaluta som ett led i att finansiera sitt spelande.

Faktum är att det idag existerar spelsidor vilka endast accepterar Bitcoin som betalningsmetod, något som i sig ansågs otänkbart för endast några år sedan. Det hela har i sin tur resulterat i ett antal fördelar vilka vi nedan återger kortfattat i punktform:

 • Betydligt mer säkrare transaktioner – Bitcoin använder sig av en teknologi som bygger på en blockkedja, något som i sin tur gör den exceptionellt säker för alla inblandade.
 • Blixtsnabba utbetalning av potentiella vinster – Genom att nyttja Bitcoin som betalform gällande uttag av vinster så kan man betydligt snabbare få ta del av dessa.
 • Låga kostnader vid transaktioner – I och med att Bitcoin verkar i form av en decentraliserad valuta så tillämpar kryptot ytterst låga transaktionskostnader.
 • Anonymiteten är exceptionellt hög – Just anonymitet är en av de främsta punkterna till att Bitcoin kommit att bli så populärt bland online spelare vilka värnar om sin integritet.
 • Transparenta transaktioner – I och med användning av blockkedja så medför det hela att varje enskild transaktion, oavsett storlek, är helt transparent.
 • Avsaknaden av mellanhänder – Vid användning av Bitcoin så slipper man använda sig av mellanhänder, något som i sin tur medför att det hela blir betydligt billigare i slutändan.
 • Tillgängligheten är oumbärlig – Bitcoin är praktiskt taget tillgänglig 24-timmar om dygnet, oavsett var man råkar befinner sig i världen för närvarande.

Vanliga fallgropar att se upp med vid användandet av Bitcoin vid online gambling

Även solen har sina fläckar! Trots det faktum att Bitcoin kommer med stora fördelar vid spel på online casinon så finns det ändå ett antal punkter vilka vi behöver ta i beaktning för kunna vara helt objektiva:

 • Den oberäkneliga volatiliteten – Bitcoin (och andra krypton) har gjort sig kända för att vara exceptionellt volatila. Rent konkret så innebär det hela att man aldrig riktigt kan förutse hur värdet på kryptovalutan kan komma att utveckla sig härnäst.
 • Kan ej nyttjas hos de svenska spelsidorna – I och med införandet av den svenska spellicensen under januari 2019 (precis som det nämns initialt så är det inte längre möjligt att använda sig av Bitcoin för vid spel hos de svenska online casinona.
 • Man har ett stort ansvar som individ – På grund av att Bitcoin verkar i form av ett decentraliserat system så har man som användare ett stort ansvar för att hålla sitt Bitcoin-innehav i säkert förvar.
 • Avsaknaden av regler – Precis som det nämns ovan så verkar Bitcoin i form av en decentraliserad betalningsform, något som i sin tur innebär att inga myndigheter eller banker för den delen har kontroll över de transaktioner som genomförs.

Slutsats

När det kommer till användningen av Bitcoin gällande finansieringen av sitt spelande så är framtiden ljus, även om det finns vissa frågetecken bortom horisonten. Framförallt så är det volatiliteten som ofta härleds som den största akilleshälen i det hela.

Det faktum att man aldrig riktigt kan förutse hur kryptot kommer utveckla sig inom de närmaste sekunderna, gör den till ytterst oberäknelig och svår att förhålla sig till i jämförelse med traditionella fiat-valutor.