Guide: Så fungerar Spelpaus

Om du för närvarande upplever problem med ditt spelande – samtidigt som du valt att prova spellyckan hos ett av de svenska spelbolagen vilka lyder under tillsyn av Spelinspektionen så kan du välja att använda dig av Spelpaus.se om ett led i att få bukt med din problematik.

Det hela är en form av självavstängningstjänst som tagits fram av Spelinspektionen på regeringens begäran som ett led i att erbjuda en snabbare och enklare möjlighet till uteslutning från alla de spelbolag vilka för närvarande återfinns på den svenska marknaden.

Men hur fungerar Spelpaus i praktiken, finns casino utan spelpaus samt vad ska man ha i åtanke när man bestämmer sig för att utnyttja verktyget i fråga utgör några av de frågor vilka vi ämnar förse dig med svar på i denna utförliga guide!

Spelpaus – En skapelse av Spelinspektionen

Varje specifikt spelbolag som önskar få ta del av den svenska marknaden – något som innefattar b.la möjligheten att få marknadsföra sig inom riket måste idag inneha en aktiv svensk spellicens.

Det hela är ett krav som initierades i och med införandet av den svenska spellicens som för övrigt ägde rum den 1:a januari 2019. Den nya spellagen har kommit att revolutionera den svenska spelmarknaden på flera plan – på både gott och ont!

Spelinspektionen anser att de lagar och regleringar som återges i spellicensen är nödvändiga för att man ska kunna få kontroll över den alarmerande ökningen av svenska spelare vilka riskerar att utveckla en form av skadligt spelmissbruk.

Framförallt så återger man det faktum att spelmissbruk letat sig ned i de yngre åldrarna, något som man menar utgör ett allvarligt hot både mot samhället men även de finansiella insatser som krävs för att behandla problematiken.

Ett sätt att stävja det hela är att använda sig av Spelpaus – en skapelse som den svenska myndighetsorganet i form av Spelinspektionen utvecklat som idag utgör en obligatorisk punkt för alla de spelbolag vilka önskar verka under den svenska licensen.

Tjänsten i fråga möjliggör en snabb och enkel avstängningsfunktion under en fördefinierad tidsperiod – en åtgärd som även återspeglas retroaktivt för alla de andra spelbolag vilka för närvarande finns anslutna till självavstängningsregistret.

Tillgängliga avstängningsperioder för Spelpaus

Du är vid det här laget införstådd med att tjänsten Spelpaus tillämpas aktivt som ett led i att utesluta svenska från möjligheten till spel hos alla de online casino vilka för närvarande opererar under den svenska licensen.

Dock så är du med största sannolikhet ej medveten om under hur lång tid du kan välja att tillämpa avstängningen under – något som i sin tur återges i form av nedanstående punktlista:

  • 30 dagar
  • 90 dagar
  • 180 dagar
  • Tillsvidare (gäller minst under 1 år)

De tre första avstängningsperioderna är ganska självförklarande där du kan välja att stänga av dig under 1, 3 och 6 månader. Dock så är den sista punkten speciell i det faktum att man själv måste avaktivera det hela efter att den valda avstängningsperioden löpt ut.

Detta kan dock endast aktiveras först efter 1 år då man i form av spelare måste själva logga in hos Spelpaus med hjälp av sitt BankID varav man sedan aktivt väljer att avaktivera ”tillsvidare”-avstängningen.

När man avaktiverat det hela så kommer man återigen få miljöenheten att börja spela hos de svenska spelbolagen eftersom avstängningsspärren per omgående även avaktiverar alla de avstängningar vilka initieras retroaktivt hos alla de spelbolag (som redan nämnts) vilka innehar idag lyder under den svenska licensen.

Vilka möjligheter erbjuds efter aktivering av Spelpaus?

Vid aktivering av Spelpaus så måste man komma ihåg att man kan (gäller särskilda fall) avaktivera avstängningen – förutsatt att man kan påvisa att det hela aktiverats av misstag eller oaktsamhet.

Det går även att använda sig av Förvaltningsdomstolen för att få hjälpt med att driva försöka få avstängningen hävd. Dock så ska man komma ihåg att handläggningstiderna återges i genomsnitt i form av 12 månader – något som i slutändan innebär att avstängningen hinner löpa ut innan ärendet i fråga behandlas.

Det ska även tilläggas att de fall där själv avstängningen hävts är fåtaliga – något som i sin tur innebär att man gör bäst i att vänta ut det hela istället för att spendera en massa tid på att försöka få avstängningen hävd.

Spelinspektionen viker vanligtvis inte en tum när det kommer till det hela och menar istället på att om man skulle göra det möjligt att avbryta en avstängning så skulle det hela tappa sitt huvudsakliga syfte – nämligen att nyttjas preventivt som ett led i att minska risken för spelmissbruk.

Även om man är medveten om det faktum att en del av de avstängningar som aktiverats kan ha orsakats av misstag så menar man fortfarande på att den nytta som härleds till en avstängning via Spelpaus är betydligt större att man ska vilja omförhandla det hela med vederbörande.

Framtidsvisioner för Spelpaus

Huruvida Spelinspektionen kommer välja att strama åt tjänsten Spelpaus ytterligare eller om man kommer lätta på de restriktioner som för närvarande råder är något som för närvarande återstår att bevittna.

Dock så för man för närvarande diskussioner på regeringsinnehav hur man ska gå tillväga för att stoppa flykten av spelare vilka i en allt större omfång väljer att lämna de svenska spelbolag till förmån för de utslagna spelsidorna.

Värt att noter är att många av spelarna återger just Spelpaus som en av de primära anledningarna till att man faktiskt väljer de utländska spelsidorna till förmån för de som lyder under den svenska licensen.

Från spelarens håll så har införandet av Spelpaus inneburit att man istället fått se sig om efter andra alternativ – då i främst av de redan nämnda utländska spelbolagen – vilka för övrigt ej opererar under några som helst begräsningar.

En påtaglig risk med Spelpaus är att man tappar spelare till den grad att de spelbolag vilka för närvarande återfinns på den svenska spelmarknaden anser det vara icke-befogat att bekosta den förhållandevis kostsamma svenska licensen – något som i sin tur skulle medföra betydande förluster för den svenska statskassan.

Slutsats

Huruvida man ska välja att använda sig av Spelpaus är något som endast man själv kan besvara. Anser man sig dock ha problem med att sköta sina åtaganden (jobb, skola, träning) på grund av att spelen upptar ens tid till den grad att man har svårt att fokusera på något annat – så ligger man sannolikt inom riskzonen att utveckla ett skadligt spelbeteende.

I dessa situationer så kan aktivering av Spelpaus vara ett lämpligt val – dock så måste man även förmå sig själv från att avstå att söka sig till de utländska spelbolagen när spelsuget infinner sig. Det hela är för övrigt en aspekt som anses i överlag vara betydligt svårare att kontrollera eftersom de utländska spelbolagen ej finns anslutna till Spelpaus.

I slutändan så är det dock man själv som har det största ansvaret när det kommer till det hela eftersom man själv måste komma underfund med hur man ska lösa sina problem och ingen annan!